Обговорення проекту Плану заходів Стратегії розвитку Львівщини до 2020 року21.08.2018

121 серпня 2018 р. за участі експертів Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові відбулося обговорення Проекту плану заходів реалізації у 2019-2020 роках Стратегії розвитку Львівської області до 2020 року. У межах громадських обговорень презентували проект Плану заходів з реалізації у 2019-2020 роках Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року. Серед стратегічних цілей - конкурентоспроможна економіка, підвищення якості життя, відкриті кордони, розвинуте село, туристична привабливість. Ключовими критеріями є готовність до реалізації, важливість, рівень охоплення. 

В обговоренні ключових питань взяв участь директор Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м.Львові, к.е.н., с.н.с. Володимир Волошин.

Провідний науковий співробітник Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові, д.е.н. Віктор Борщевський зауважив, що розвиток сільських територій Львівської області є важливим стратегічним пріоритетом з огляду на те, що у сільській місцевості нашого регіону проживає 988,7 тис. осіб, що складає 39,0% населення. Тобто, навіть на тлі України спостерігається 10-відсоткова перенаселеність сільських територій. Якщо провести порівняння з країнами ЄС, то ця різниця сягає двох, а подекуди і чотирьох разів. Це означає, що найближчим часом сільські території області стикнуться з депопуляційними процесами, а значить вже сьогодні необхідно формувати стратегічну візію мінімізації негативних наслідків від цих процесів.

На думку В. Борщевського стратегія Львівщини до 2020 року започатковує правильний підхід до вирішення цієї важливої проблеми.1 Зокрема, проекти, які пропонується реалізувати Планлм заходів на 2019-2020 роки в руслі відповідної стратегічної цілі, охоплюють три основні блоки, спрямовані на стимулювання соціально-економічного розвитку сільських територій за європейським зразком.

Перший напрям – інформаційно-аналітичний. В ньому представлені проекти: «Створення цифрової інформаційно-комунікаційної платформи для всіх суб’єктів аграрного сектору. Підтримка прозорого управління земельними ресурсами», «Створення системи підготовки та навчання аграрному бізнесу» і «Видання інформаційного вісника «Агрофорум». 

Другий напрям – інституційно-інфраструктурний. Він включає такі проекти, як «Розвиток сільського  підприємництва та інфраструктури агротуристичного кластера «ГорбоГори», «Розвиток сільського підприєм­ництва Карпатських та  Прикарпатських територій  Львівської області та створення інфраструктури агро-туристичного рекреаційного кластеру «Мальви»,  а також «Впровадження аграрних розписок в Україні».

Третій напрям – агровиробничий. Він передбачає реалізацію таких проектів, як «Розвиток молочного бізнесу в Україні», включаючи будівництво першого кооперативного заводу з переробки молока потужністю 25 тис. тонн.; «Розвиток органічного землеробства та виробництво органічних продуктів харчування. Створення органічного ягідного кооперативу» та «Стимулювання виробництва продукції сільського господарства та її переробки з високою доданою вартістю».

Втілення у життя вказаний проектів стане перших кроком на шляху структурної перебудови та модернізації економіки сільських територій Львівщини за європейським зразком, що дозволить у подальшому активізувати роботу в цьому напрямі, передусім на основі залучення іноземних інвестицій та стимулювання підприємництва у сільському господарстві та суміжних із ним секторах сільської економіки.
читайте також:
17.08.2018 Призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2018 рік
10.08.2018 Круглий стіл «Виклики на західних кордонах України: геополітичні, етнокультурні, ідеологічно-інформаційні»
23.11.2017 VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України»
10.11.2017 Вручення обласних премій молодим ученим і дослідникам
31.10.2017 Нагородження директора РФ НІСД у м. Львові Володимира Волошина