VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України»23.11.2017

123 листопада 2017 р. Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові разом із кафедрою фінансів, кредиту та страхування Львівського торговельно-економічного університету провів VІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію на тему «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України». У заході взяли участь аспіранти та молоді науковці з провідних ВНЗ України.

 

Метою конференції було обговорення пріоритетів модернізації фінансово-економічної системи України та розробка рекомендацій щодо реалізації стратегії її реформування з урахуванням глобалізаційних, національних та регіональних особливостей розвитку.

Конференцію відкрили ректор Львівського торговельно-економічного1 університету, проф. П. Куцик та заступник директора Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові, д.е.н., проф. Т. Васильців.

На конференції виступила аспірант Національного інституту стратегічних досліджень С. Максимюк з доповіддю на тему "Актуальність реалізації потенціалу розвитку туристичного комплексу в системі економічної безпеки України".

1Учасники конференції взяли участь в обговоренні актуальних проблем модернізації фінансово-економічної системи України:

  • Економіка України в період фінансово- економічної нестабільності: пріоритети модернізації та подальшого поступу.
  • Грошово-кредитна та валютна політика України: проблеми і перспективи удосконалення.
  • Бюджетно-податкова політика та реформування фінансової системи.
  • Напрями зміцнення боргової безпеки держави.
  • Механізми стабілізації і розвитку банківської системи.
  • Напрями і засоби покращення інвестиційної привабливості національного господарства та ін.

Відбувся тематичний обмін думками, обговорення доповідей, виступів учасників конференції, за результатами роботи конференції видано збірник матеріалів науково-практичної конференції.
читайте також:
21.08.2018 Обговорення проекту Плану заходів Стратегії розвитку Львівщини до 2020 року
17.08.2018 Призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2018 рік
10.08.2018 Круглий стіл «Виклики на західних кордонах України: геополітичні, етнокультурні, ідеологічно-інформаційні»
10.11.2017 Вручення обласних премій молодим ученим і дослідникам
31.10.2017 Нагородження директора РФ НІСД у м. Львові Володимира Волошина