VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України»23.11.2017

123 листопада 2017 р. Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові разом із кафедрою фінансів, кредиту та страхування Львівського торговельно-економічного університету провів VІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію на тему «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України». У заході взяли участь аспіранти та молоді науковці з провідних ВНЗ України.

 

Метою конференції було обговорення пріоритетів модернізації фінансово-економічної системи України та розробка рекомендацій щодо реалізації стратегії її реформування з урахуванням глобалізаційних, національних та регіональних особливостей розвитку.

Конференцію відкрили ректор Львівського торговельно-економічного1 університету, проф. П. Куцик та заступник директора Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові, д.е.н., проф. Т. Васильців.

На конференції виступила аспірант Національного інституту стратегічних досліджень С. Максимюк з доповіддю на тему "Актуальність реалізації потенціалу розвитку туристичного комплексу в системі економічної безпеки України".

1Учасники конференції взяли участь в обговоренні актуальних проблем модернізації фінансово-економічної системи України:

  • Економіка України в період фінансово- економічної нестабільності: пріоритети модернізації та подальшого поступу.
  • Грошово-кредитна та валютна політика України: проблеми і перспективи удосконалення.
  • Бюджетно-податкова політика та реформування фінансової системи.
  • Напрями зміцнення боргової безпеки держави.
  • Механізми стабілізації і розвитку банківської системи.
  • Напрями і засоби покращення інвестиційної привабливості національного господарства та ін.

Відбувся тематичний обмін думками, обговорення доповідей, виступів учасників конференції, за результатами роботи конференції видано збірник матеріалів науково-практичної конференції.
читайте також:
10.11.2017 Вручення обласних премій молодим ученим і дослідникам
31.10.2017 Нагородження директора РФ НІСД у м. Львові Володимира Волошина
21.09.2017 Круглий стіл з обговорення Дорожньої карти розвитку малого та середнього підприємництва (МСП) у гірських районах Львівської області
16.09.2017 Презентація видань Національного інституту стратегічних досліджень на 24 Форумі видавців
16.09.2017 Зустріч керівництва НІСД із колективом Західного форпосту Інституту