Круглий стіл "На шляху до "розумного суспільства": інформаційні технології як фактор суспільних перетворень в Україні"29.09.2011

Uchast29 вересня 2011 року в конференц-залі Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) відбулося засідання "круглого столу" "На шляху до "розумного суспільства": інформаційні технології як фактор суспільних перетворень в Україні". У дискусії взяли участь представники органів державної влади, міжнародних організацій, співробітники наукових, освітніх та науково-аналітичних установ, фахівці профільних підприємств недержавного сектору, представники громадськості та ЗМІ. Присутнім було представлено дві доповіді, підготовані відділом досліджень інформаційного суспільства та інформаційних стратегій НІСД: «На шляху до «розумного суспільства»: інформаційні технології як фактор суспільних перетворень в Україні»  та «Інтернет-залежність як новий феномен сучасного світу: сутність та проблеми».

 

Список учасників.

 

Фахівцями НІСД було запропоновано до обговорення таке коло питань:

  • «Розумне суспільство» як пріоритет глобального розвитку: зміст поняття і реальна соціальна практика в Україні і світі.
  • Ефективність і перспективи систем «цифрової» демократії та електронного урядування в Україні і світі.
  • Нові форми масової комунікації як чинник соціальних трансформацій.
  • «Нова освітня парадигма» та можливості ефективного синтезу сучасних технологій е-освіти і класичної школи.
  • Інформаційно-психологічне протиборство в сучасному світі: шляхи мінімізації негативних впливів.
  • Інтернет-залежність: основні підходи та шляхи подолання.

 

Засідання відкрив завідувач відділу досліджень інформаційного суспільства та інформаційних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень Дмитро Володимирович ДУБОВ. У вступному слові він привітав учасників "круглого столу" і підкреслив, що ІТ вже давно перестали бути локальним техніко-технологічним явищем і справляють чимдалі потужніший вплив на всі сфери та аспекти суспільних відносин, суттєво трансформуючи сучасні соціуми. Теоретично, як наслідок цих трансформацій, має постати «розумне суспільство» (smart society). Але ми бачимо, що на практиці різні країни мають власну динаміку інформаційного розвитку, а саме впровадження ІТ може по різному впливати на соціальні процеси та відносини. У цьому контексті особливого інтересу та актуальності набувають не лише кількісні показники інформатизації України чи її позиції у світових рейтингах, але й питання про те, яким чином і за якими напрямками впливають інформаційні технології на суспільний та людський розвиток в нашій державі.

 

Головний науковий співробітник відділу досліджень інформаційного суспільства та інформаційних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень Микола Андрійович ОЖЕВАН виклав основні положення презентованої для обговорення на Круглому столі доповіді «На шляху до «розумного суспільства»: інформаційні технології як фактор суспільних перетворень в Україні».

 

Презентація.

 

Помічник постійного представника Представництва ООН в Україні Берді БЕРДІЄВ у своєму виступі від імені постійного представника ООН в Україні А. Олів’є привітав учасників Круглого столу, підкреслив неабияку важливість його тематики як для України, так і для всього світу, а також висловив зацікавленість Представництва у подальшій співпраці в цій сфері.

 

Заступник Голови Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації Сергій Олександрович КОЛОБОВ у своєму виступі зупинився на проблемах розвитку цифрової демократії та е-урядування. Зокрема, він ознайомив присутніх з деякими результатами роботи V міжнародної конференції з теорії та практики електронного урядування (ICEGOV2011), що проходила 26-28 вересня ц. р. в м. Таллінн (Естонія). Серед іншого, п. Колобов підкреслив, що у розвиткові та впровадженні ІТ зміщення акцентів з техніко-технологічних на соціальні аспекти є сьогодні одним з глобальних трендів, новою фазою світового інформаційного розвитку. Україна ж, маючи незаперечні здобутки в цій сфері, все ж досі знаходиться у фазі технологічного нарощування і відстає від розвинених країн.

 

Аналізуючи інформаційний розвиток сучасної України, Директор Інституту соціальної та політичної психології Національно академії педагогічних наук України Микола Миколайович СЛЮСАРЕВСЬКИЙ констатував наявність значної прірви між викликами, масштабами завдань і рівнем їх осмислення, що зрештою позначається на ефективності державної інформаційної політики, породжує у чиновництва відчуття «психологічного вантажу». Доповідач поінформував присутніх про розроблену Інститутом Концепцію розвитку медіа-освіти, а також про хід всеукраїнського експерименту з її впровадження. Наголосивши на актуальності проблеми, розглянутої у доповіді «Інтернет-залежність як новий феномен сучасного світу: сутність та проблеми», п. Слюсаревський висловив думку про важливість дослідження і більш «традиційних» залежностей, що також розповсюджені в сучасних суспільствах, – наприклад, від ТБ.

 

З соціологічної точки зору розглянув у своєму виступі проблему кореляції між впровадженням ІТ і суспільними трансформаціями заступник директора з наукової роботи Інституту культурології Національної академії мистецтв України Віктор Миколайович ЩЕРБИНА. На його думку, сучасність не може бути диференційована на макрорівні єдиним цілісним образом (як це було ще 20-30 років тому), її фундаментальними рисами стають нестабільність, «плинність» соціальних структур, ієрархій, ролей, індивідуальних та групових ідентичностей, а, відтак, – і наявність в новітньому суспільстві одночасно декількох рівнів і різних соціальних укладів. В Україні, хоч і з певним запізненням, також розгортаються ці процеси, але вони належним чином не осмислені ані на рівні науково-експертного середовища (де проблемами інформаційного суспільства досі займаються в основному «техніки», а не «гуманітарії»), ані на державно-політичному рівні, представленому людьми з традиційним мисленням (покоління «оффлайн»). Задля готовності до викликів майбутнього конче необхідно виробити адекватну теоретичну рецепцію сучасної гуманітарної ситуації.

 

Представник Київського міжнародного інституту соціології Андрій Валерійович КАШИН ознайомив учасників "круглого столу" з останніми результатами соціологічних досліджень українського сегменту Інтернет, що здійснюються Інститутом в рамках проекту «InPoll».

 

На думку директора зі стратегічного розвитку компанії PocketBook International Олега Володимировича НАУМЕНКА, на тлі скорочення тиражів книжок в Україні та інших пострадянських країнах, електронна книга (e-book) стає повноцінною альтернативою традиційній. В нашій державі існують повні цикли розробки та виробництва подібних пристроїв, що відповідають найвищим стандартам якості, існує також досвід здійснення електронних видань (без паперових носіїв). Сьогодні основний напрямок діяльності PocketBook International – це освіта, підкреслив п. Науменко.  Компанія налагодила випуск електронних засобів для середньої та вищої школи для України, інших пострадянських держав (спеціальні планшети, інтерактивні е-підручники тощо), бере активну участь у всеукраїнських пілотних проектах, пов’язаних з модернізацією національної системи освіти.

 

Завідувач кафедри інформаційної політики Національної академії державного управління при Президентові України Світлана Анатоліївна ЧУКУТ у своєму виступі наголосила, що ІТ – не мета, не самоціль, а лише засіб досягнення певного рівня соціального та людського розвитку і гарантії дотримання певних цінностей. Інформаційний розвиток не може зводитись до інформатизації як такої. Успіх Естонії, наприклад, став можливим тому, що вона наріжним каменем і кінцевою метою своєї стратегії розвитку ІТ-сфери зробила потреби пересічної людини, а не технологічний розвиток. Україна за кількісними показниками галузі є лідером, але існують проблеми саме гуманітарного штибу. Наприклад, необхідним є запровадження повноцінного електронного урядування, а це електронний уряд плюс електронна демократія, тобто повна інтерактивність не лише на рівні комунікації між державою та суспільством, а й на рівні практичної взаємодії. На державному рівні потребує вирішення проблема захисту дітей (школярів) від негативного онлайн-контенту в умовах значного поширення мобільних пристроїв з доступом в Інтернет. Відкритими для суспільства лишаються питання доступності персональних даних, біометричних паспортів, розбудови критичних ІТ-ресурсів тощо.

 

Старший науковий співробітник Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України Мирослав Йосипович БЕЗЗУБ’ЯК звернув увагу присутніх на низку проблем, які, на його думку, актуалізуються в будь-якому суспільстві, що рухається до «розумного». Зокрема, це: неоднозначність «екранної» культури, неповнота навичок, що отримуються в рамках сучасної шкільної освіти (писання, здатність продукувати авторський некомпилятивний текст, прикладні вміння), хвороби школярів, пов’язані з користуванням ІТ, проблема довготермінового збереження даних в електронній формі; збільшення факторів залежності від енергоносіїв разом з розбудовою ІТ-інфраструктури.

 

Завершуючи засідання "круглого столу", завідувач відділу досліджень інформаційного суспільства та інформаційних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень Дмитро Володимирович ДУБОВ подякував всім, хто взяв у ньому участь, та висловив впевненість в необхідності проведення подальших плідних дискусій з розглянутих в його ході питань.

 

 
читайте також:


01.08.2018 Співробітник НІСД О.Корнієвський взяв участь у круглому столі «Громадянське суспільство в Україні: нові виклики, нові завдання»
31.07.2018 Відбулась зустріч директора НІСД Ростислава Павленка із колективом Інституту
29.07.2018 В Ужгороді відбувся брифінг "Пріоритети головування Словаччини у Вишеградській четвірці: можливості для України"
18.07.2018 Вітаємо переможницю конкурсу на отримання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2018 рік!
16.07.2018 Відбулося засідання Вченої Ради НІСД