Фінансово-економічні механізми підтримки суб’єктів реального сектору економіки України в умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС24.05.2017

24 травня 2017 року Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові провів Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Фінансово-економічні механізми підтримки суб’єктів реального сектору економіки України в умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС». Співорганізаторами наукової конференції були: Львівський торговельно-економічний університет, Вінницький національний технічний університет, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. У заході взяли участь представники органів державної влади та місцевого самоврядування, співробітники наукових, аналітичних установ та навчальних закладів, підприємці, а також представники громадських організацій.

 

1

Метою конференції було обговорення проблем та прийняття рекомендацій для органів державної влади щодо удосконалення фінансово-економічної підтримки суб’єктів реального сектору економіки України в умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС.

 

Зі вступним словом до учасників конференції звернулися директор Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові, к.е.н., с.н.с. Володимир Волошин, заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк, проректор з наукової роботи Львівського торговельно-економічного університету, д.е.н., проф. Богдан Семак, які відзначили актуальність необхідності розроблення та реалізації дієвих фінансово-економічних механізмів підтримки суб’єктів реального сектору економіки України в умовах імплементації Угоди про асоціацію з ЄС в цілях реалізації зовнішньоекономічного потенціалу суб’єктів реального сектору економіки та зміцнення їх конкурентних позицій на внутрішньому ринку.

 

З доповідями на конференції виступили:

1

 

- завідувач відділу безпеки реального сектору економіки Національного інституту стратегічних досліджень, д.е.н., с.н.с. Оксана Собкевич, яка у доповіді на тему «Реформи у реальному секторі економіки України: євроінтеграційний вектор» представила результати аналізу сучасного стану функціонування реального сектору економіки України, зокрема промисловості, аграрного сектору і транспортної галузі, визначила найсуттєвіші проблеми його подальшого розвитку в умовах євроінтеграції нашої держави та ідентифікувала пріоритети науково-технічного і виробничого співробітництва України з ЄС;


- заступник директора Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові, д.е.н., проф. Тарас Васильців, який під час презентації доповіді на тему «Інструменти фінансової підтримки суб’єктів реального сектора економіки України в умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС»1  наголосив, що Україна отримала унікальний шанс якісно змінити вектор свого економічного розвитку, інтегрувавшись в значно більш місткий та інтелектуально-інноваційний ринок, яким є ринок країн ЄС. Водночас, макроекономічні передумови свідчать, що вітчизняні суб’єкти реального сектору економіки мають труднощі та потребують фінансово-економічної підтримки для власного поступу і експансії на ринки ЄС. Доповідач представив комплексний підхід (з дієвими інструментами, які слід реалізувати на центральному, регіональному, функціонально-галузевому та мікро рівнях) до формування інструментів фінансового забезпечення суб’єктів реального сектору для здійснення зовнішньоекономічної діяльності на ринках ЄС;

 

- професор кафедри міжнародних економічних відносин Львівського торговельно-економічного університету, д.е.н., проф. Марія Флейчук представила результати аналітичного дослідження на тему: «Макроекономічні умови імплементації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС». 1Науковець охарактеризувала загальні тенденції розвитку економіки України в умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС, окреслила позитивні та негативні наслідки дії Угоди після її часткового введення та визначила ключові ризики і перешкоди для подальшого розвитку торговельних відносин України з країнами ЄС у межах Угоди про асоціацію;

 

- доцент кафедри інформаційних технологій Львівського національного аграрного університету, к.е.н., доц. Віталій Бойко у доповіді «Стратегічні напрями підвищення ефективності функціонування АПК України в умовах євроінтеграції» відмітив, що імплементація економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС потребує реструктуризації існуючих підходів до забезпечення ефективності функціонування вітчизняного АПК. З огляду на виклики євроінтеграції стратегічними пріоритетами державної політики забезпечення ефективності функціонування АПК України, на думку науковця, мають стати: (1) покращення галузево-суб’єктної структури виробництва сільськогосподарської продукції; (2) 1розробка інструментів і стимулів трансформації господарств населення у фермерські господарства; (3) формування механізмів запобіганню подальшого посилення концентрації земельних ресурсів в межах користування одного кінцевого власника.

 

В обговоренні ключових питань конференції виступили провідні науковці та експерти: завідувач кафедри фінансів Вінницького національного технічного університету д.е.н., проф. Віталій Зянько, професор кафедри менеджменту Хмельницького національного університету, д.е.н., доц. Євгеній Рудніченко, доцент кафедри економіки підприємства Львівського національного університету імені Івана Франка, к.е.н. Василь Магас, голова Регіональної ради підприємців у Львівській області Ростислав Сорока, доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівського торговельно-економічного університету, к.е.н., доц. Оксана Гудзовата, експер-аналітик ГО «Інститут міжнародних економічних досліджень» Микола Олексієнко та ін.

 

 

За результатами засідання круглого столу прийнято рекомендації для органів центральної, регіональної та місцевої влади.

 

 

 

 
читайте також:
23.11.2017 VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України»
10.11.2017 Вручення обласних премій молодим ученим і дослідникам
31.10.2017 Нагородження директора РФ НІСД у м. Львові Володимира Волошина
21.09.2017 Круглий стіл з обговорення Дорожньої карти розвитку малого та середнього підприємництва (МСП) у гірських районах Львівської області
16.09.2017 Презентація видань Національного інституту стратегічних досліджень на 24 Форумі видавців