Напрями та засоби розвитку сільських територій в контексті зміцнення соціально-економічної безпеки України 

Монографія присвячена обґрунтуванню концептуальних засад формування механізмів розвитку сільських територій та зміцнення соціально-економічної безпеки держави. В монографії приділено значну увагу аналізу стану реалізації механізмів розвитку сільських територій в Україні та його впливу на соціально-економічну безпеку держави. Визначені напрями, механізми, інструменти та засоби вдосконалення державної політики розвитку сільських територій в процесі зміцнення соціально-економічної безпеки України.
Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів економічного та управлінського профілів, працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, підприємців та інших осіб, які цікавляться цією проблематикою.

 

Напрями та засоби розвитку сільських територій в контексті зміцнення соціально-економічної безпеки України: [монографія] / За ред. д.е.н., проф. Т. Г. Васильціва, к.е.н., доц. В. В. Бойка. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 262 с. 


завантажити


читайте також:
Пріоритети та інструменти розвитку сільських територій в системі забезпечення економічної безпеки України
Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України
System transformations of the national economy
Державне регулювання процесу інтелектуалізації економіки України
Гуманітарні імперативи зміцнення економічної безпеки України