Гуманітарні імперативи зміцнення економічної безпеки України 

Проаналізовано теоретико-методологічні підходи до формування системи економічної безпеки з урахуванням ролі людини як суб’єкта й об’єкта цієї системи. Розкрито сутність посилення загроз економічній безпеці держави внаслідок глобальних змін, пов’язаних з демографічними кризами, посиленням рівня урбанізації, трансформацією інституту права власності. Охарактеризовано загрози системі економічної безпеки України внаслідок глобальних викликів, ескалації боротьби за ресурси розвитку, монополізації права власності на них, депопуляції, недосконалості інституційного середовища. Окреслено гуманітарні імперативи зміцнення економічної безпеки розвитку держави, пов’язані зі забезпеченням відповідного рівня людського розвитку, задоволенням потреб і гарантуванням можливостей самовідтворення та самореалізації громадян в економічній системі, а також капіталізацією творчого потенціалу і формуванням якісних параметрів культури соціально-економічної безпеки.
Для політиків, державних службовців, науковців, фахівців з питань економічної безпеки держави.

 

Дацко О.І. Гуманітарні імперативи зміцнення економічної безпеки України / О.І. Дацко. – Львів : «Ліга-прес», 2015 р. – 672 с.


завантажити


читайте також:
Пріоритети та інструменти розвитку сільських територій в системі забезпечення економічної безпеки України
Напрями та засоби розвитку сільських територій в контексті зміцнення соціально-економічної безпеки України
Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України
System transformations of the national economy
Державне регулювання процесу інтелектуалізації економіки України