Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України23.11.2016

23 листопада 2016 року Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові спільно з Львівським торговельно-економічним університетом провів VІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених на тему «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України.


1Метою конференції було обговорення соціально-економічних наслідків і проблем фінансової системи України та розробка рекомендацій щодо реалізації стратегії її реформування з урахуванням глобалізаційних, національних та регіональних особливостей розвитку. 

 

З вітальним словом до учасників конференції звернувся заступник директора Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові, д.е.н., проф. Тарас Васильців, який зазначив, що у 2014-2016 рр. Україна переживає безпрецедентне поєднання політичної, фінансово-економічної та банківської кризи. Конфлікт на сході України разом із накопиченими в попередні роки макроекономічними дисбалансами зруйнували фінансову стабільність держави. Нинішній стан фінансово-економічної системи України формується під впливом низки деструктивних зовнішніх та внутрішніх викликів, сутністю яких є падіння реального ВВП, зростання інфляції, збереження високого рівня дефіциту бюджету і державного боргу, загострення дисбалансів у фіскальній та монетарній сферах. Це потребує розроблення механізмів та інструментів реформування фінансово-економічної системи України у конкурентоспроможне середовище, забезпечення збалансованої структури фінансової системи та підвищення її стійкості до зовнішніх викликів з метою відновлення цілісності економіки та забезпечення фінансової стабільності у довгостроковому періоді.

 

Від Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові із доповіддю "Пріоритети реформування інституційно-економічного базису інноваційної безпеки України" виступила старший науковий співробітник Андріана Шехловичзазначивши, що Україна володіє значним потенціалом розвитку науково-технологічної та інноваційної діяльності, здатним забезпечити зміцнення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва та структурну трансформацію національної економіки. Водночас досі в Україні зберігається техніко-технологічна відсталість агропромислового сектору, низький рівень інноваційного промислового виробництва, домінування низько технологічного експорту. Крім того, ситуація багато у чому ускладнюється веденням військових дій на сході України та анексією Російською Федерацією АР Крим. В умовах зовнішньої агресії та в період фінансово-економічної нестабільності набуває актуальності побудова нової моделі розвитку, заснованої на високотехнологічних, наукоємних та енергоефективних виробництвах, глибокій інтеграції науково-дослідної та виробничої сфери з метою активізації інноваційної діяльності як найбільш ефективного способу підвищення конкурентоспроможності національної економіки та посилення економічної безпеки держави.

 

Відбувся тематичний обмін думками, обговорення доповідей, виступів учасників конференції, за результатами роботи конференції видано збірник матеріалів науково-практичної конференції.
читайте також:
23.11.2017 VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України»
10.11.2017 Вручення обласних премій молодим ученим і дослідникам
31.10.2017 Нагородження директора РФ НІСД у м. Львові Володимира Волошина
21.09.2017 Круглий стіл з обговорення Дорожньої карти розвитку малого та середнього підприємництва (МСП) у гірських районах Львівської області
16.09.2017 Презентація видань Національного інституту стратегічних досліджень на 24 Форумі видавців