Транскордонне співробітництво України в контексті євроінтеграції1

Представлено теоретико-методологічні засади співробітництва регіонів у транскордонному просторі й виокремлено нормативно-правову, організаційну та фінансову сфери його забезпечення. Проаналізовано стан розвитку транскордонного співробітництва в Україні в контексті використання різноманітних форм (транскордонних угод, єврорегіонів, транскордонних кластерів і партнерств тощо). Узагальнено основні проблеми та представлено перспективи розвитку транскордонного співробітництва в Україні в контексті євроінтеграції.

 

Для науковців, працівників регіональних і місцевих державних органів влади та самоврядування, підприємців і співробітників організацій сприяння підприємництву, викладачів і студентів економічних спеціальностей.

 

Транскордонне співробітництво України в контексті євроінтеграції: монографія / Н. А. Мікула, В. В. Засадко. – К. : НІСД, 2014. – 316 с.


завантажити


читайте також:
Пріоритети та інструменти розвитку сільських територій в системі забезпечення економічної безпеки України
Напрями та засоби розвитку сільських територій в контексті зміцнення соціально-економічної безпеки України
Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України
System transformations of the national economy
Державне регулювання процесу інтелектуалізації економіки України