Трансформація системи соціальної безпеки України: регіональний вимірoblУ монографії висвітлено теоретичні, методологічні та прикладні засади соціальної безпеки України. З позиції системного підходу розкрито суть системи на різних рівнях суспільної ієрархії, визначено роль міждисциплінарного дискурсу у розвитку понятійно-категорійного апарату, конкретизовано місце соціальної безпеки в системі національної безпеки. Обґрунтовано теоретичні основи декомпонування базових структурних елементів системи соціальної безпеки. Особливу увагу зосереджено на діагностиці рівня функціонування системи соціальної безпеки та виявленні загроз функціонування соціальної сфери держави. Розкрито соціально-економічні трансформації ринку праці та зайнятості населення, виявлено структурні зрушення у соціальній та міграційній сферах на регіональному рівні. Запропоновано механізми та інструменти ефективного функціонування системи соціальної безпеки України. Обґрунтовано стратегічні та тактичні орієнтири її модернізації як підґрунтя управлінських рішень у сфері безпеки.

Для науковців, економістів, працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, викладачів та аспірантів.

 

Іляш О. І. Трансформація системи соціальної безпеки України: регіональний вимір: монографія / О. І. Іляш - Л.:ПАІС, 2012. - 592 с.


завантажити


читайте також:
Пріоритети та інструменти розвитку сільських територій в системі забезпечення економічної безпеки України
Напрями та засоби розвитку сільських територій в контексті зміцнення соціально-економічної безпеки України
Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України
System transformations of the national economy
Державне регулювання процесу інтелектуалізації економіки України